«

»

Print this Post

Декларацията за съгласие за тестване

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-382/05.11.2021 г.
Ви информираме за следното:

.

.

 1. Считано от 10.11.2021 г. е възможно присъственото обучение на класовете от 1. до 4. клас в 101. СУ „Бачо Киро“.  Необходимите условия за това са:
  .
  Писмено декларирано съгласие на поне 50% от родителите на учениците в дадена паралелка за тестване на непреболедувалите ученици  два пъти седмично с неинванзивни  антигенни тестове или представени  валидни документи за преболедуване на COVID -19 ;

 1. Декларацията за съгласие се попълва САМО от родителите/настойниците/, които ДАВАТ СЪГЛАСИЕТО си за тестване или ще предоставят документ за преболедуван COVID -19 от ученика.

 2. Учениците, на които родителите НЕ са съгласни с тестването, остават в обучение в електронна среда от разстояние.

 3. Бланката с декларацията ще бъде предоставена на родителите по два начина:

  –  по електронен път.      Изтеглете декларацията от  тук >>>>>>

  –  на хартиен носител в училището.

 1. Електронната бланка ще бъде предоставена от класните ръководители като файл в Школо. Попълнените и подписани електронни бланки трябва да бъдат донесени от родителите в училището.

 2. Бланките на хартиен носител може да се вземат и попълнят на място в училището –административната сграда.

 3. Училището ще е отворено в събота /6 .11.21 г./ и неделя/7 .11.21 г./ от 10. 00 ч. до 18. 00 ч. и в понеделник /08.11.2021 г./ от 8.00 ч. до 12. 00 ч.

 4. Срокът за попълване и подаване на декларации е до 12 ч. в понеделник – 08.11.2021 г.

 5. Към настоящето обръщение прилагаме

  Заповед на МЗ № РД01-890/ 03.11.2021 г.,

  Писмо на МОН № 9105-382 от 05.11.2021 г. и

  БЛАНКА за декларация за съгласие.

От Ръководството на 101. СУ „Бачо Киро“

Permanent link to this article: https://101su.bg/2021/11/05/5434/