«

»

Print this Post

ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ

 


РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ ОТ ОБЛАСНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЗО

Писмените работи на учениците, които не са допуснати до национален кръг, могат да се гледат от родител/ученик  срещу документ за самоличност  на 20.03.2023 г. /понеделник/ от 10,00 до 17,00 часа в 101 СУ “Бачо Киро”.
Председател на областната комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците


ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИТЕ И КЛАСИРАНЕТО ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – 19.02.2023 Г.


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ЗАЛИ В 101 СУ “БАЧО КИРО” ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ УЧЕНИЦИ ДО ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 


101 СУ “БАЧО КИРО” Е КООРДИНАТОР НА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ. 

—  До 08.02.2023г. на имейл olbio101su@abv.bg на директора на училището-координатор се изпращат следните документи, обособени във файлове, които прилагаме:
1. Протокол с резултатите на всички ученици участвали в общинския кръг на олимпиадата по биология и здравно образование по състезателни групи (по образец), подписан с електронен подпис на директора и протокол с имената и резултатите на класираните за областен кръг ученици по състезателни групи, подписан с електронния подпис на директора. Файлът по състезателни групи е общ за участвалите и класираните ученици и да бъде наименуван olbioXXXXprotVsDop;
2. Списък на учениците, които не са подали декларации за публикуване на резултатите им, личните им данни и снимки/ или видео с тяхно участие, както и информация за генерираните фиктивни номера на участвалите ученици (по образец), подписан с електрон
ния подпис на директора. Файлът да бъде наименуван olbioXXXXprotSpPubl;
3. Сканирано копие на декларациите за явяване в по-висока състезателна група (по образец). Файлът да бъде наименуван olbioXXXXdeklar;
4. Списък на учениците със специални образователни потребности, за които се изискват специални условия за провеждане на олимпиадата, както и удължаване на времето (по образец), подписан с електронния подпис на директора. Файлът да бъде наименуван olbioXXXXSpSob;
В наименованието на файловете на местата на ХХХХ се поставя номера и вида на училището или абревиатурата за гимназиите.

ДОКУМЕНТИ

УКАЗАНИЯ

.Декларация за участие в по-висока група

ПРОТОКОЛИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ

Списък на неподали декларации за съгласие

Списък на учениците със СОП


За контакт Весела Иванова
тел: 0882 47 60 15

Permanent link to this article: https://101su.bg/2020/01/10/3944/