«

»

Print this Post

График за раздаване на удостоверения 1, 2 и 3 клас

Уважаеми, родители!

Графикът за 24 юни 2021 г. за раздаване на удостоверенията за завършен 1, 2 или 3 клас на учениците е следния:

08,00 – 1а, 2а, 3а
08,30 – 1б, 2б,3б
09,00 – 1в,2в, 3в
09,30 – 1г, 2г, 3г
10,00 – 1д, 2д, 3д
10,30 – 1е, 1ж

   Удостоверенията ще се раздават в класната стая. На 24 юни училището ще осигури целодневно обучение за децата, които искат да присъстват или родителите не могат да ги доведат по график. Ще бъде осигурено безплатно обедно хранене.
   Тези родители, които  не могат да осигурят децата си за получаване на удостоверението на 24 юни, могат да го получат в   деловодството от 08,00 до 16,30 часа, всеки работен ден в срок   до 14 септември.

Permanent link to this article: https://101su.bg/2021/06/22/5185/