↑ Return to ПРИЕМ

Print this Page

>За първи клас

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС


Необходими тетрадки, пособия и материали за I  клас >>>>>                                                                                                      


Уважаеми, родители,

Публикуваме разпределението на приетите ученици в първи клас по паралелки.

С класните ръководители и учителите в целодневната организация на учебния ден ще се запознаете на родителските срещи, които ще се проведат както следва:

1 А клас – 3 септември – 17,00 часа

1 Б клас – 3 септември – 18,00 часа

1 В клас – 7 септември – 17,00 часа

1 Г клас – 7 септември – 18,00 часа

1 Д клас – 8 септември – 17,00 часа

1 Е клас – 8 септември – 18,00 часа 

 вижте списъка тук

В утрешния ден, в категория “Прием в първи клас”, ще публикуваме необходимите пособия, които да закупите на децата си.

С уважение,

Весела Иванова,

Директор на 101 СУ “Бачо Киро”


 

Уважаеми родители, свободните места за прием на ученици в първи клас след ВТОРО  класиране са 34

 


Уважаеми родители,

Записването за първи клас става с подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ от електронната система
https://kg.sofia.bg/#/home , както следва:
  1. Родителите, които ИМАТ електронен подпис, подават заявлението директно в системата чрез съответния бутон. Удостоверението за завършена подготвителна група (в оригинал) се носи на място в 101 училище в срок от 07.06.2021 г. до 11.06.2021 г.
  2. Родителите, които НЯМАТ електронен подпис, трябва да дойдат на място в 101 училище и да подадат заявлението, което комисията по приема ще им предостави на хартиен носител. След това Директорът ще запише учениците през акаунта си. Заедно със заявлението родителите подават и удостоверението за завършена подготвителна група в оригинал.
ПРИ ЗАПИСВАНЕТО НЕ СА НЕОБХОДИМИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, ОСВЕН УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА.
Работно време на комисията по приема е от 07.06.2021 г. до 11.06.2021 г. от 8:00 ч.  до 17:00 ч.

ГРАФИК на дейностите за прием на ученеце в първи клас

СИСТЕМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

УПЪТВАНЕ ЗА РАБОТА В СИСТЕМАТА


  „Децата- наша грижа, обич и отговорност    “

За пълноценно обучение, възпитание и развитие на Вашите деца, училището предлага:

– Екип от високо квалифицирани педагози;

– Самостоятелна сграда за учениците от начален етап;

– Съвременно обзаведени класни стаи с мултимедийно оборудване;

– Иновационни подходи и интерактивни методи на преподаване;

– Часове по английски език и компютърна грамотност;

– Обновен физкултурен салон и мултифункционална спортна площадка;

– Извънкласни дейности

– Целодневно медицинско обслужване;

– Психолог и ресурсен учител;

– Безплатна закуска;

– Участие в програми: „Ученически плод”; „Училищно мляко”;

– Училищен стол;

– Училищни бюфети ;

– Целодневна организация на обучението включваща:

Редуване на учебните предмети от задължителната подготовка -сутрин

Часове по самоподготовка ,занимания по интереси и игри -следобед

Обеден отдих с организирано хранене в стола на училището и игри на открито или закрито.

ВАЖНО!!!

Учебните стаи са оборудвани с индивидуални шкафчета за всяко дете,което позволява   учениците да НЕ носят раници всеки ден. Раниците ще се носят в понеделник и ще се взимат  в петък.    

 

„Уважаеми родители,

 очаквам да изберете 101 СУ „Бачо Киро“ и приемам като привилегия  да получим вашето доверие да ни  поверите най-голямото си богатство – вашите деца. !“                                                          

                                                                        Весела Иванова  

                                                     /Директор на 101 СУ „Бачо Киро/


Уважаеми родители,

Разработена е система за електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на учениците. С тази система се определят редът и условията за централизирано електронно класиране на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Критериите за прием остават непроменени

За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, е създадена организация с помощта на технически лица във всяко училище да получат помощ при попълване на кандидатурите им.

Отпада необходимостта родителите да набавят редица документи, които вече се осигуряват по служебен път електронно.

Отпада необходимостта родителите да внасят следните документи. Те ще бъдат осигурени служебно по електронен път:

  1. Заявление за записване;

  2. Оригинал на Удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);

  3. Оригинал на Удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);

  4. Оригинал на Удостоверение за семейно положение, съпруг/-а и деца, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

  5. Оригинал на Удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението;

  6. Решение на ТЕЛК на детето;

  7. Оригинал на Удостоверение за завършена ПГУ.

Новата система ще бъде пусната на познатия електронен адрес www.kg.sofia.bg/isodz/. Свободните места се обявяват на 19.04.2021 г.

От 19.04.2021 г. до 28.05.2021 г. се извършва регистриране и кандидатстване за първи клас.


СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


ОБХВАТ НА РАЙОНА НА 101 СУ “Бачо Киро” >>>


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Permanent link to this article: https://101su.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/