↑ Return to ПРИЕМ

Print this Page

>За първи клас


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА
2024-2025 ГОДИНА

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА 101 СУ “БАЧО КИРО”


ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 

101. СУ „Бачо Киро“ ОРГАНИЗИРА „Ден на отворените врати“,  за бъдещите първокласници и техните родители.

Събитието ще се проведе на 30 март 2024 г. от 11:00 до 13:00 часа.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 


заповед за прием в първи клас


ОБХВАТ НА РАЙОНА НА  101 СУ “Бачо Киро”>>>


СИСТЕМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС


УПЪТВАНЕ ЗА РАБОТА В СИСТЕМАТА


  „Децата- наша грижа, обич и отговорност    “

За пълноценно обучение, възпитание и развитие на Вашите деца, училището предлага:

– Екип от високо квалифицирани педагози;

– Самостоятелна сграда за учениците от начален етап;

– Съвременно обзаведени класни стаи с мултимедийно оборудване;

– Иновационни подходи и интерактивни методи на преподаване;

– Часове по английски език и компютърна грамотност;

– Обновен физкултурен салон и мултифункционална спортна площадка;

– Извънкласни дейности

– Целодневно медицинско обслужване;

– Психолог и ресурсен учител;

– Безплатна закуска;

– Участие в програми: „Ученически плод”; „Училищно мляко”;

– Училищен стол;

– Училищни бюфети ;

– Целодневна организация на обучението включваща:

Редуване на учебните предмети от задължителната подготовка -сутрин

Часове по самоподготовка ,занимания по интереси и игри -следобед

Обеден отдих с организирано хранене в стола на училището и игри на открито или закрито.

ВАЖНО!!!

Учебните стаи са оборудвани с индивидуални шкафчета за всяко дете,което позволява   учениците да НЕ носят раници всеки ден. Раниците ще се носят в понеделник и ще се взимат  в петък.    

 

„Уважаеми родители,

 очаквам да изберете 101 СУ „Бачо Киро“ и приемам като привилегия  да получим вашето доверие да ни  поверите най-голямото си богатство – вашите деца. !“                                                          

                                                                        Весела Иванова  

                                                     /Директор на 101 СУ „Бачо Киро/


Уважаеми родители,

Разработена е система за електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на учениците. С тази система се определят редът и условията за централизирано електронно класиране на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Критериите за прием остават непроменени

За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, е създадена организация с помощта на технически лица във всяко училище да получат помощ при попълване на кандидатурите им.

Отпада необходимостта родителите да набавят редица документи, които вече се осигуряват по служебен път електронно.

Отпада необходимостта родителите да внасят следните документи. Те ще бъдат осигурени служебно по електронен път:

  1. Заявление за записване;

  2. Оригинал на Удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);

  3. Оригинал на Удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);

  4. Оригинал на Удостоверение за семейно положение, съпруг/-а и деца, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

  5. Оригинал на Удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението;

  6. Решение на ТЕЛК на детето;

  7. Оригинал на Удостоверение за завършена ПГУ.

Новата система ще бъде пусната на познатия електронен адрес

ИСОДЗ ПГУ и І клас (sofia.bg)


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Необходими тетрадки, пособия и материали за I  клас


Permanent link to this article: https://101su.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/