Print this Page

Защита на личните данни

Защита на личните данни

101 СУ „Бачо Киро“ изпълнява изискванията на нормативната уредба по отношение на защитата на личните данни. В тази връзка, в процеса на комплектоване на документите за прием, родителите на кандидатите за ученици в 1-ви клас в 101 СУ „Бачо Киро“ следва да се запознаят с „Уведомлението на родителите и учениците за обработване на техните лични данни“, публикувано на сайта на Училището в рубриката „Защита на личните данни“. В същата рубрика са посочени и данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните на 101 СУ „Бачо Киро“.

 

Permanent link to this article: https://101su.bg/lichni_danni/