«

»

Print this Post

Заповед за класните ръководители и класните стаи по паралелки

КЛАСНИ СТАИ И РЪКОВОДИТЕЛИ 

На основание: чл. 258 от ЗПУО и Списък Образец-1
за учебната 2023/2024 година

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

.

  1. Следните класни ръководители и класни стаи от паралелките на начален, етап в сградата на начален етап през учебната 2023/2024 година:
КЛАС КЛАСНИ

СТАИ

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ
1. 103 Радостина Филипова Тодорова
2. 104 Евелина Станкова Кирилова
3. 105 Цветелина Данчева Велева
4. 106 Теодора Иванова Мерамджиева
5. 204 Николина Северинова Бостанджиева
6. 205 Албена Методиева Стоичкова
7. 206 Анелия Христова Иванчева
8. 207 Соня Цветанова Генинска-Кривошийска
9. 208 Дарина Николова Тодорова
10. 301 Лорита Иванова Вутова
11. 303 Ели Ангелова Гелкова
12. 304 Мая Петрова Стоянова
13. 305 Емел Джевдетова Моллова
14. 306 Аксиния Асенова Иванова
15. 307 Таня Володиева Ангелова
16. 108 Ангелина Георгиева Инкова

 

  1. Следните класни ръководители и класни стаи от паралелките на начален, етап, прогимназиален и гимназиален в административна сграда през учебната 2023/2024 година:
КЛАС КЛАСНИ

СТАИ

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ
1. 101 Маринела Крумова Цочева
2. 102 Десислава Димитрова Симеонова
3. 103 Станислава Георгиева Мирчева
4. 104 Мая Димитрова Тодорова
5. 105 Цецка Николова Георгиева
6. 106 Елена Крумова Заекова
7. 107 Даниела Василева Китанска
8. 202 Силвия Василева Гребенакова
9. 203 Екатерина Томова Евгениева-Тодорова
10. 204 Даниела Янчева Илкова
11. 205 Ивелина Великова Въртикова
12. 206 Ивета Живкова Ингилизова-Райкова
13. 302 Гергана Ангелова Ангелова
14. 303 Виляна Живкова Жекова
15. 304 Гергана Петрова Серванова
16. 305 Жанета Танева Димитрова
17. 306 Стоянка Петкова Първанова
18. 402 Мария Янкова Бонева
19. 403 Олег Венциславов Кацарски
20. 407 Иван Димитров Христов
21. 408 Алина Бинкова Узунова
22. 209 Паунка Благоева Орешкова – спец. Икономическо развитие
23. 211 Бистра Неделчева Георгиева – спец. Софтуерни и хардуерни науки
24. 404 Екатерина Илиева Маламишева
25. 405 Нина Владимирова Борисова
26. 406 Жанета Ганчева Стоянова
27. 10а 307 Васка Кирилова Георгиева
28. 10б 308 Пенка Иванова Христова
29. 10в 311 Радослава Николова Попандреева
30. 11а 415 Анета Симеонова Гаврилова
31. 11б 309 Роза Симеонова Тренева
32. 12а 409 Светлана Истаткова Караянева
33. 12б 413 Дебора Янчева Динкова

 

 

 

Permanent link to this article: https://101su.bg/2023/09/04/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%80%d1%8a%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b8-%d0%ba%d0%bb/