«

»

Print this Post

Свободно място в 8 клас

В А Ж Н О!

101 СУ “Бачо Киро” обявява ЕДНО свободно място
в 8 клас
 с профил
„Софтуерни и хардуерни науки“

Документи за кандидатстване, ще се подават до 16:30 на 01.02.2021 г. 

Класирането  ще бъде обявено до 18:00 часа на 01.02.2021 г. на сайта на училището.

Permanent link to this article: https://101su.bg/2021/01/27/%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d1%8f%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b2-8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/