«

»

Print this Post

Процедура за отваряне на оферти


На 28 февруари 2019 година от 14,00 часа ще се проведе процедура за отваряне на офертите на желаещите да провеждат извънкласни дейности в училище срещу заплащане. Всички  кандидати се поканват да присъстват на процедурата. 

 

 

 

Permanent link to this article: https://101su.bg/2019/02/25/3016/