↑ Return to ПРИЕМ

Print this Page

>За пети клас

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС


Незаети места след ТРЕТО класиране в 5. клас за учебната 2021/2022 г.


 ВТОРО класиране на ученици 5 клас за учебната 2021/2022 година


 Незаети места след ПЪРВО класиране в 5 клас за учебната 2021/2022 година


Класирани ученици на ПЪРВО класиране в 5 клас за 2021/2022 учебна година

 


СЪОБЩЕНИЕ

              Незаетите  места  в паралелките, които през учебната 2021/2022 г.   ще бъдат  5. клас,  към дата 01.06.2021 г.  са 16 /шестнадесет/. 

      Документи за кандидатстване на първо класиране се приемат от
2 до 6 юли 2021 г. в деловодството на училището
от 8. 00 ч. до 16.30 ч.
  

                                                                      От Ръководството


ГРАФИК на дейностите по прием на ученици в пети клас

ЗАЯВЛЕНИЕ за прием в пети клас – свалете и попълнете заявлението

Permanent link to this article: https://101su.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/