↑ Return to ПРИЕМ

Print this Page

>За пети клас

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС В 101. СУ „БАЧО КИРО”

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

  1. Брой на свободните места за прием на ученици в пети клас за учебната 2022/2023 година: 19/ деветнадесет/ места 

  1. ГРАФИК на дейностите по прием на ученици в пети клас:

ДЕЙНОСТ

СРОК

1.

Подаване на документи за прием в 5. клас за първо класиране

От 20.06.2022 г. до 11.07.2022 г.

2.

Записване на класираните ученици

От 12.07.2021 г. до 15.07.2022 г.

Критерий за класиране:

1. Оценка по математика от Удостоверението за завършен начален етап;

2. Оценка по БЕЛ от Удостоверението за завършен начален етап;

3. Оценки от НВО по БЕЛ и НВО по математика

Максимален общ бал – 24

Необходими документи при кандидатстване:

1. Заявление по образец от родител/настойник/ попечител;

2. Копие на удостоверението за завършен начален етап

Необходими документи при записване:

1. Оригинал на удостоверението за завършен начален етап;

2. Копие на акт за раждане;

3. Имунизационен картон;

4. Медицински картон;

Работно време на деловодството от 8. 00 ч. до 16. 30 ч.


ЗАЯВЛЕНИЕ за прием в пети клас – свалете и попълнете заявлението

Permanent link to this article: https://101su.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/