↑ Return to ПРИЕМ

Print this Page

>За пети клас

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

 

СЪОБЩЕНИЕ
          Уважаеми родители на бъдещите  петокласници,
         Уведомяваме Ви, че към дата 03.07.2023 г. в 101. СУ „Бачо Киро“  за паралелките в 5 клас през учебната 2023/2024 г.  са класирани ученици с вх. № на заявлението, както следва:
Вх. № 2832/21.06.2023 г. – 24 т.;
Вх. № 2874/23.06.2023 г. – 24 т.;
Вх. № 2837/21.06.2023 г. – 23 т.;
Вх. № 2883/23.06.2023 г. – 23 т.;
Вх. № 2840/21.06.2023 г. – 23 т.;
Вх. № 2882/23.06.2023 г. – 23 т.;
Вх. № 2833/21.06.2023 г. – 22 т.;
Вх. № 2875/23.06.2023 г. – 22 т.;
Вх. № 2829/21.06.2023 г. – 20 т.;
Вх. № 2839/21.06.2023 г. – 19 т.;
Вх. № 2899/26.06.2023 г. – 17 т.;
Записването им ще стане в деловодството на училището от 3 до 7 юли 2023 г. Необходимо е родителите /настойниците/  да донесат оригинал на УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЗАВЪРШЕН НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ, за да им бъде издадена СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА, че децата им ще бъдат  записани в нашето училище.  Ако в този период  3-7 юли 2023 г. не представят оригинал на  Удостоверение на завършен начален етап на образование, мястото им ще се счита за незаето и свободно.

 

 


ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

. Обръщение на Директора на 101. СУ “Бачо Киро” към
родителите на бъдещите петокласници >>>>>>

 


 Брой на свободните места за прием на ученици в пети клас за
учебната 2023/2024 година: 
11 /единадесет/ места 


ГРАФИК на дейностите по прием на ученици в пети клас:

ДЕЙНОСТ

СРОК

1.

Подаване на документи за прием в 5. клас за първо класиране

От 21.06.2023 г  до 30.06.2023 г

2.

Записване на класираните ученици

От 03.07.2023 г  до 07.07.2023 г

.

Критерий за класиране:

1. Оценка по математика от Удостоверението за завършен начален етап;

2. Оценка по БЕЛ от Удостоверението за завършен начален етап;

3. Оценки от НВО по БЕЛ и НВО по математика

Максимален общ бал – 24

.

Необходими документи при кандидатстване:

1. Заявление по образец от родител/настойник/ попечител;

2. Копие на удостоверението за завършен начален етап

.

Необходими документи при записване:

1. Оригинал на удостоверението за завършен начален етап;

2. Копие на акт за раждане;

3. Имунизационен картон;

4. Медицински картон;

Работно време на деловодството от 8. 00 ч. до 16. 30 ч.


ЗАЯВЛЕНИЕ за прием в пети клас – свалете и попълнете заявлението

Permanent link to this article: https://101su.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/