↑ Return to ПРИЕМ

Print this Page

>За пети клас

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС


 Прием на ученици в V клас за учебната 2020/2021 година 

       Уважаеми  родители  на  ученици, завършващи  4. клас през тази учебна година!
           Макар и в извънредно положение,  скоро децата Ви ще вземат своето свидетелство за завършен начален етап на образование! За тези от Вас, които  ще предпочетат  да  се насочат към друго училище,  101. Средно училище „Бачо Киро” обявява, че ще приема ученици в пети клас за учебната 2020/2021 година.
           Училището разполага с много добра материално-техническа база – тази година приключи основният ремонт на двете сгради. Нашите преподаватели са на високо професионално ниво. Учи се на едносменен режим –целогодишно първа смяна.
          В прогимназиален етап учениците ще изучават английски език като първи чужд език, и като втори чужд език – немски. Предвижда се разширена подготовка по БЕЛ и математика.
         Голяма част от преподавателите всяка година се включват в проектите на МОН за занимания по интереси и за работа с деца с обучителни затруднения.
          В училището работи педагогически съветник и двама ресурсни учители за ученици със специални образователни потребности.
         На разположение на учениците са стол за хранене, два бюфета, физкултурен салон, игрище на открито с изкуствена трева. Ежегодно се организират и извънкласни дейности по спорт, танцово и театрално изкуство. Развива дейност и клуб по шахмат. Училището си сътрудничи с институт „Конфуций” и от тази година ще разполага с модерен кабинет за факултативно изучаване на китайски език.
        Ще бъдем щастливи да изберете нас! Очакваме Ви!

Списък с входящите номера на класираните ученици в  5.клас на 101. Средно училище „Бачо Киро“ за учебната 2020/2021 година

Записването е от 26.06.2020 г. до 30.06.2020 г. от 8.00 ч. до 17.00 ч. с оригинал на удостоверение
за завършен начален етап на образование.

                                                                              От Ръководството

Permanent link to this article: https://101su.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/