Свободно място 8 клас Икономически профил

101 СУ обявява ЕДНО свободно място за 8 клас – профил
“Иконочическо развитие”

Подаването на документи се извършва в деловодството
до  2
0.09.2021 год.

Класирането ще бъде публикувано на 21.09.2021 год.
на сайта на училището.

Permanent link to this article: https://101su.bg/2021/09/15/%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d1%8f%d1%81%d1%82%d0%be-8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be/

Откриване на 2021-2022 учебна година

 ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ!!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Откриването на учебната 2021/2022 година, ще се състои на
15 септември 2021 година  по следния график:

9:00 часа – I, V, VIII клас в двора на училището.

Останалите класове влизат направо в класните си стаи в посочения по-долу час!

 II  клас – 10:00 часа                VII клас             – 11:30 часа
III  клас – 10:00 часа                 
IV клас – 10:00 часа                IX клас               – 11:30 часа
VI клас – 11:00 часа                X,  XI и XII клас – 12:00 часа прочети повече

Permanent link to this article: https://101su.bg/2021/09/10/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-2021-2022-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0/

Списък на класните стаи

Permanent link to this article: https://101su.bg/2021/09/09/5399/

Класирне в 8 клас

Класиране за свободното място в 8 клас, профил “Софтуерни и хардуерни науки”
е № 2192/02.09.2021 г. с бал 344 .

Записване на 3.09.2021 год. в деловодството от 8:00 до 16:00 часа

Permanent link to this article: https://101su.bg/2021/09/02/%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%bd%d0%b5-%d0%b2-8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/

Свободно място 8 клас Софт.и Хард.

101 СУ обявява ЕДНО свободно място за 8 клас – профил
“Софтуерни и хардуерни науки”

Подаването на документи се извършва в деловодството
до 12:00 часа на 2.09.2021 год.

Класирането ще бъде публикувано в 17:00 часа на 02.09.2021 год.
в 17:00 часа на сайта на училището.

Permanent link to this article: https://101su.bg/2021/08/31/5389/

По-стари публикации «

» По-нови публикации