«

»

Print this Post

Записване на ученици в първи клас

КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ
В ПЪРВИ КЛАС

ЩЕ ПРИЕМА ДОКУМЕНТИ ОТ
от 10:00 часа до 16:00 часа


Необходими документи, които се изискват
при записване в първи клас  за учебната 2024/2025 година:

1. Заявление за прием в първи клас, генерирано автоматично в ИСОДЗ – всички заявления ще се принтират на място в училището.

2. Оригинал на удостоверение за завършена предучилищна подготовка.

3. Копие на удостоверение за раждане на детето.

4. Лична карта на записващия родител.

5. Оригинали на документи , които доказват допълнителните критерии, в случай че са заявени такива.

Permanent link to this article: https://101su.bg/2024/06/03/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b2-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/