«

Print this Post

График и разяснения за прием на ученици в 8. клас

График и разяснения на дейностите за прием на ученици
в 8. клас на учебната 2024/2025 година   


              ГРАФИК

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от Националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2023/2024 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2024/2025 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

 


               РАЗЯСНЕНИЯ  


Подаване на документи за прием в 8. и 11. клас към  Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Заявлението към комисията изтеглете от  ТУК 

Permanent link to this article: https://101su.bg/2024/04/09/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86/