«

»

Print this Post

Даване на удостоверения за еднократна помощ за ученици

СЪОБЩЕНИЕ
На вниманието на родителите на учениците от 101. СУ „Бачо Киро“,
които през 2023-2024 учебна година 
ще бъдат в 1, 2, 3 или 4. клас:
Уважаеми родители, заповядайте в деловодството на 101. СУ „Бачо Киро“ да получите удостоверение за еднократна помощ  за ученици от начален етап за учебната 2023-2024 година.

Permanent link to this article: https://101su.bg/2023/07/06/%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd/