«

»

Print this Post

ПРИЕМ В 5 . КЛАС – 2022/2023 г.

ПРИЕМ  В 5 . КЛАС В 101. СУ „БАЧО КИРО “
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

Уважаеми  родители  на  ученици, завършващи  4. клас през тази учебна година!

Скоро децата Ви ще вземат своето свидетелство за завършен начален етап на образование! За тези от Вас, които  ще предпочетат  да  се насочат към друго училище,  101. Средно училище „Бачо Киро” обявява, че ще прием за пет паралелки за ученици в пети клас за учебната 2022/2023 година.

   Училището разполага с много добра материално-техническа  база след основният ремонт на двете сгради. Учи се на едносменен режим – целогодишно първа смяна. Нашите преподаватели са на високо професионално ниво.

   В прогимназиален етап учениците ще изучават английски език като чужд език. Предвижда се разширена подготовка по БЕЛ и математика.

   Голяма част от преподавателите всяка година се включват в проектите на МОН за занимания по интереси и за работа с деца с обучителни затруднения.

  В училището работи  педагогически съветник и двама ресурсни учители за ученици със специални образователни потребности.

  На разположение на учениците са стол за хранене, два бюфета, физкултурен салон, игрище на открито с изкуствена трева. Ежегодно се организират и извънкласни дейности по спорт, танцово и театрално изкуство. Развива дейност и клуб по шахмат. Училището си сътрудничи с институт „Конфуций” и разполага с модерен кабинет за факултативно изучаване на китайски език.

Ще се радваме да изберете нас! Очакваме Ви!

Permanent link to this article: https://101su.bg/2022/06/10/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%b2-5-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-2022-2023-%d0%b3/