«

»

Print this Post

Край на пандемията

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

                Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че:

  1. Съгласно заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г. на министъра на здравеопазването, считано от 29.03.2022 г. /вторник/, отпада изискването за изследване на ученици за COVID-19. Последното тестване на учениците, чиито родители са подали декларация за съгласие, се осъществи в понеделник, на 28.03.2022 г.

  2. Всички ученици, без значение дали за тях са подадени декларации за съгласие, от 03.2022 г. /вторник/ ще се обучават присъствено.

  3. Тестването отпада, но не и изискването за спазване на всички противоепидемични мерки:

  • Маските остават задължителни за всички ученици от прогимназиален и гимназиален етап – 5.-12. клас, педагогически и непедагогически специалисти за цялата територия на училището, както през учебно време, така и в междучасията. 

  • За учениците от начален етап/1.-4. клас/ маските са задължителни в коридорите и общите помещения на училищната сграда.

  • Остава в сила и изискването за спазване на дистанция и редовно проветряване на помещенията. 

Вярваме, че с общи усилия ще успеем да осигурим  безопасна среда за учениците и учителите, защото най-добрата форма на учене е присъствената! 

Бъдете здрави и пазете себе си и околните!

                От Ръководството

Permanent link to this article: https://101su.bg/2022/03/28/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b9-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0/