«

»

Print this Post

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа

Permanent link to this article: https://101su.bg/2022/01/12/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8/