«

»

Print this Post

Свободно място 8 клас Икономически профил

101 СУ обявява ЕДНО свободно място за 8 клас – профил
“Иконочическо развитие”

Подаването на документи се извършва в деловодството
до  2
0.09.2021 год.

Класирането ще бъде публикувано на 21.09.2021 год.
на сайта на училището.

Permanent link to this article: https://101su.bg/2021/09/15/%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d1%8f%d1%81%d1%82%d0%be-8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be/