«

»

Print this Post

Свободно място 8 клас Софт.и Хард.

101 СУ обявява ЕДНО свободно място за 8 клас – профил
“Софтуерни и хардуерни науки”

Подаването на документи се извършва в деловодството
до 12:00 часа на 2.09.2021 год.

Класирането ще бъде публикувано в 17:00 часа на 02.09.2021 год.
в 17:00 часа на сайта на училището.

Permanent link to this article: https://101su.bg/2021/08/31/5389/