«

»

Print this Post

8 клас трето класиране

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме Ви, че на 30 юли 2021 г. ще се осъществи записването на приетите на трети етап на класиране ученици в паралелките в 8. клас  по държавен план-прием за учебната 2021/2022 г. в 101. СУ „Бачо Киро“. 

Приемането на документи за записване ще се осъществи в учителската стая в административната сграда на училището.

Комисията по прием на документи е с работно време  8.00 ч.- 18. 00 ч.

Необходими са следните документи за записване:
– Заявление до директора /по образец/;
– Оригинал на свидетелство за основно образование;

За приетите в професионалната паралелка „Търговия на едро и дребно“- оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

От Ръководството

 

Permanent link to this article: https://101su.bg/2021/07/28/8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/