«

»

Print this Post

5 клас трето класиране

СЪОБЩЕНИЕ

Незаетите места след трето класиране в паралелките, които през учебната 2021/2022 г. ще бъдат  5. клас, към дата 26.07.2021 г.   са 10 /десет/.

Документи за нови желаещи ученици се подават в деловодството от 8:00 до 16:30 ч.

Permanent link to this article: https://101su.bg/2021/07/27/5-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/