«

»

Print this Post

Незаети места след второ класиране в 5 клас

СЪОБЩЕНИЕ

Незаетите места след второ класиране в паралелките, които през учебната 2021/2022 г. ще бъдат  5. клас, към дата 22.07.2021 г.   са 10 /десет/.

   Документи за кандидатстване на трето класиране се приемат на 23 и 26 юли 2021 г. в деловодството на училището от 8. 00 ч. до 16.30 ч.

      Списъкът с вх. № на  приетите на трето класиране ученици в 5. клас ще бъде обявен на 27. 07.2021 г. в сайта на училището, а записването ще се осъществи от 28.07.2021 г. до 30.07.2021 г.

 От Ръководството

Permanent link to this article: https://101su.bg/2021/07/22/%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b2-5-%d0%ba/