«

»

Print this Post

8-клас Записване на приетите на втори етап на класиране

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме Ви, че на 21 и 22 юли 2021 г. ще се осъществи записването на приетите на втори етап на класиране ученици в паралелките в 8. клас  по държавен план-прием за учебната 2021/2022 г. в 101. СУ „Бачо Киро“.

Приемането на документи за записване ще се осъществи в учителската стая в административната сграда на училището.

Комисията по прием на документи е с работно време  8.00 ч.- 18. 00 ч.

Необходими са следните документи за записване:
– Заявление до директора /по образец/;
– Оригинал на свидетелство за основно образование;

За приетите в професионалната паралелка „Търговия на едро и дребно“- оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

От Ръководството

Permanent link to this article: https://101su.bg/2021/07/20/5287/