«

»

Print this Post

5 клас -Приети на второ класиране

СЪОБЩЕНИЕ

          Уважаеми родители на бъдещите  петокласници,

         Уведомяваме Ви, че към дата 19.07.2021 г. в 101. СУ „Бачо Киро“  за паралелките в 5 клас през учебната 2021/2022 г. на ВТОРО класиране са класирани ученици с вх. № на заявлението, както следва:

Вх. № 1936/13.07.2021 г.;

    Записването им ще стане в зам.-дирекцията на 20 и 21 юли 2021 г. Необходимо е родителите /настойниците/  да донесат оригинал на Удостоверение на завършен начален етап на образование, за да им бъде издадена служебна бележка, че децата им са  записани в нашето училище.  Ако в този период  20-21 юли 2021 г. не представят оригинал на  Удостоверение на завършен начален етап на образование, мястото им ще се счита за незаето и свободно.

            Броят на незаетите места  след първо класиране ще бъде обявен на 22 юли 2021 г.                                                    

                                                                           От Ръководството

Permanent link to this article: https://101su.bg/2021/07/19/5279/