«

»

Print this Post

Незаетите места след първо класиране 5 клас

СЪОБЩЕНИЕ

   Незаетите места след първо класиране в паралелките, които през учебната 2021/2022 г. ще бъдат 5. клас, към дата 12.07.2021 г. са 9 /девет/.

   Документи за кандидатстване на второ класиране се приемат от 13 до 16 юли 2021 г.
в деловодството на училището от 8. 00 ч. до 16.30 ч.

От Ръководството

Permanent link to this article: https://101su.bg/2021/07/12/5223/