«

»

Print this Post

Организация на учебните занятия в начален етап през месец юни

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ   1, 2, 3 и 4 клас

Уважаеми родители,

Организацията на учебните занятия в начален етап през месец юни са както следва след решение на Педагогическия съвет на 101 СУ “Бачо Киро”:

1. Учениците от I до  III клас, времето от 01 до 07 юни по наредба е отредено за проектни и творчески дейности, както и занимания на открито /включително и безплатни екскурзии/, които ще спомогнат на учениците да преодолеят дефицитите от социалната изолация. Присъствието на учениците е задължително.

2. За учениците от I до  III клас времето от 08 до 23.06.2021 г. ще бъде използвано за обща подкрепа и работа върху дефицитите в знанията на учениците, които се натрупаха от миналата и тази година от обучението в електронна среда. В следобедните часове учениците ще работят по проектни дейности и дейности за личностно развитие, както и дейности свързани със спорт. 

3. За учениците от IV клас ще има същите дейности от точка 2, но ще имат и екскурзии и походи. Времето за тях е от 15 до 30 юни 2021 г.

Ако на някой ученик предстои пътуване или други ангажименти, родителят подава заявление за освобождаване от занятия.

Permanent link to this article: https://101su.bg/2021/05/25/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%87/