«

»

Print this Post

График за втора, редовна, поправителна сесия

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА ВТОРА, РЕДОВНА, ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
В 101 СУ “БАЧО КИРО” ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Permanent link to this article: https://101su.bg/2020/08/20/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0/