↑ Return to ПРОЕКТИ

Print this Page

Подкрепа за успех


Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

1. В проекта участват ученици от 1-ви до 12-и клас, разпределени в 40 групи.

2. Група “Дигитален свят” с участието на ученици от 5-ти клас.

3. 18 групи от ученици от 1-ви до 12-и клас

 

 

Permanent link to this article: https://101su.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85/