↑ Return to ПРИЕМ

Print this Page

>За осми клас

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС


ИНФОРМАЦИЯ

за графиците и дейностите по организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2022-2023 г. на основание заповед № РД09-4065/30.08.2022 г. и заповед № РД09-4062/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС НА IV ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

 ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“
ВХ. № 3305/05.08.2022 Г.- БАЛ 247,50
ВХ. № 3302/04.08.2022 Г.- БАЛ 235
ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ С АЕ
ВХ. № 3303/04.08.2022 Г. – БАЛ 206,50
ВХ. № 3304/04.08.2022 Г. – БАЛ 205
ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ С НЕ
ВХ. № 3301/04.08.2022 Г.- БАЛ 192,50
ВХ. № 3307/05.08.2022 Г. – БАЛ 138

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ – 08.08.2022 Г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 10,00 ДО 16,00 ЧАСА!!!


101 СУ “Бачо Киро” обявявя следните места за ЧЕТВЪРТО класиране
за учебната 2022-2023 година

ПРОФИЛ “ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”  АЕ – 2 места
ПРОФИЛ “ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ” НЕ –  2 места
ПРОФИЛ “СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ” – 2 места
Подаване на документи на 04.08. 2022 г. и  05.08. 2022 г. от 9:00 до 17:00 часа .
Обявяване на класирането на 05.08.2022 год. в 18:00 часа.

ОРГАНИЗАЦИЯ

на работата на училищната комисия по приемане на документи и
записване на ученици в 8. клас на 101. СУ „Бачо Киро“ за учебната 2022-2023 г.
1. Училищната комисия по приемане на документи и записване на ученици е със
следното работно време:  08 ч. – 18. 00 ч.
2. Училищната комисия ще приема документи и ще записва ученици, както следва:
Прием на първи етап на класиране – на 13, 14 и 15 юли 2022 г.
Прием на втори етап на класиране – на 21 и 22 юли 2022 г.
Прием на трети етап на  класиране – на 01 и 02 август 2022 г.

 

 


ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2022 – 2023 ГОДИНА


УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

   РУО – София-град Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършено
основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 година (съгласно Наредба
№10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в
училищното образование) започват.
За Ваше улеснение Ви обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията:

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ >>>>>>

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2022/2023 учебна година и на дейностите по ПРИЕМАНЕ на ученици след завършено основно образование в не специализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ >>>>>>

 Уважаеми ученици и родители,
ето стъпките, които трябва да спазите за да кандидатствате за прием в 8 клас:   Online-кандидатстване-след-7-клас


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В
101 СУ “БАЧО КИРО”ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година

ПРОФИЛ: „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

СПЕЦИАЛНОСТ: „ТУРИЗЪМ“

Чужд език:
английски език

Профилиращи предмети:
английски език и география и икономика

Балообразуващи предмети:
информационни технологии и география и икономика

Оценки от НВО: 3 БЕЛ 1 математика

 


ПРОФИЛ: „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“           

СПЕЦИАЛНОСТ: „ТУРИЗЪМ“

Чужд език:
немски език

Профилиращи предмети:
немски език и география и икономика

 

Балообразуващи предмети:
информационни технологии и география и икономика

Оценки от НВО: 3 БЕЛ 1 математика

 

 


ПРОФИЛ: „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

СПЕЦИАЛНОСТ: „ГРАФИЧЕН  ДИЗАЙН“

Чужд език:
английски език

Профилиращи предмети:
информатика и информационни технологии

Балообразуващи предмети:
информациони технологии и математика

Оценки от НВО: 2 БЕЛ : 2 математика

 

 


ГРАФИК

на организиране на дейностите по провеждане на НВО в
VІІ клас и приемането на ученици в VІІІ клас след завършено основно образование  за учебната 2021/2022 г.

 

 


Permanent link to this article: https://101su.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%b2-%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/