↑ Return to ПРИЕМ

Print this Page

>За осми клас

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС


За свободното място в 8 клас се класира ученик с вх. № 791/24.10.2023 г. с бал 243,5.т.


101 СУ “Бачо Киро обявява 1 свободно място за 8 клас.
Заявления могат да се подават на 24.10.2023 г. от 11,00 до 15,00 часа в заместник-дирекцията.
Резултатите от класирането ще се обявят на 24.10.2023 г. в 16,00 часа.
Записването е на 25.10.2023 г от 08,00 до 15,00 часа.

 


На свободно място за 5 класиране  за ДПП 2023/2024 година се класира
ученик с вх. № 3336/17.08.2023 г.

Записването е на 21.08.2023 г. на място в училището от 08:00 до 16:30 часа.


За пето класиране 101 СУ “Бачо Киро” обявява 1 свободно място в профил
“Икономическо развитие”.

Кандидатства се с оригинал на свидетелството за основно образование и заявление, което се попълва на място в училището.

Заявленията се приемат на 17.08.2023 г. от 08,00 до 17,00 часа.

Класирането ще се обяви на 18.08.2023 г.


Допълнителна информация за  прием в VIII клас – учебна 2023/ 2024 година


УКАЗАНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ   ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ  В  НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ЗА
УЧЕБНАТА 2023/2024 год.


СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМВ 8. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г. В ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД С КОДОВЕ И БАЛООБРАЗУВАНЕ.


Писмо от РУО за график и ред за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждан и ученици с качествени оценки по чл.120, ал. 7 от ЗПУО


ИНФОРМАЦИЯ

за графиците и дейностите по организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2022-2023 г. на основание заповед № РД09-4065/30.08.2022 г. и заповед № РД09-4062/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА ИЗПИТИТЕот националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2023/2024 учебна година и на ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ на ученици след завършено основно образование в не специализирани училища за учебната 2023/2024 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ >>>>>>

 Уважаеми ученици и родители,
ето стъпките, които трябва да спазите за да кандидатствате за прием в 8 клас:   Online-кандидатстване-след-7-клас


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В
101 СУ “БАЧО КИРО”ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 година

ПРОФИЛ: „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

СПЕЦИАЛНОСТ: „ТУРИЗЪМ“

Чужд език:
английски език

Профилиращи предмети:
английски език и география и икономика

Балообразуващи предмети:
информационни технологии и география и икономика

Оценки от НВО: 3 БЕЛ 1 математика

 

 


ПРОФИЛ: „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

СПЕЦИАЛНОСТ: „ГРАФИЧЕН  ДИЗАЙН“

Чужд език:
английски език

Профилиращи предмети:
информатика и информационни технологии

Балообразуващи предмети:
информациони технологии и математика

Оценки от НВО: 2 БЕЛ : 2 математика

 

 


Permanent link to this article: https://101su.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%b2-%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/