↑ Return to ПРИЕМ

Print this Page

>За осми клас

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС


Държавен план-прием в VIII клас  по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област София-град за учебната 2020/ 2021 година


.

Прием на ученици в VIII клас за учебната 2020/2021 година 

101. СУ „Бачо Киро“ ще приема ученици в осми клас и предлага:
– полудневна организация на обучението

 

– Профил: „Икономическо развитие“, специалност: „Туризъм“  с интензивно изучаване на английски език  и профилиращи предмети „Английски език“ и „География и икономика“.

Приемът се осъществява както следва:
 1. Профилиращи предмети – Английски език и География и икономика
2. Балообразуващи предмети – Информационни технологии и География и икономика
3. От оценките на НВО се взима 3 БЕЛ и 1 Математика”

– Профил: „Софтуерни и хардуерни науки“ със специалност „Графичен дизайн”  с интензивно изучаване на английски език   и  профилиращи предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“.

Приемът се осъществява както следва:
 1. Профилиращи предмети – Информатика и Информационни технологии
2. Балообразуващи предмети – Информационни технологии и Математика
3. От оценките на НВО се взима  3 БЕЛ и 1 Математика”

 

График на дейностите в 101. СУ „Бачо Киро“ по приемането  на ученици в  VІІІ клас за учебната 2020/2021 г.

Permanent link to this article: https://101su.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%b2-%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/