↑ Return to ПРИЕМ

Print this Page

>За осми клас

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС


Подаване на заявления за изпити за проверка на способностите
за ученици в  7. клас през  учебната 2023-2024 г.

Заявлението изтеглете от ТУК.


Подаване на документи за прием в 8. и 11. клас към  Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Заявлението към комисията изтеглете от  ТУК


График и разяснения на дейностите за прием на ученицив 8.клас на
учебната 2024/2025 год.  


      ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В
101 СУ “БАЧО КИРО”ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 година

ПРОФИЛ: „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

СПЕЦИАЛНОСТ: „ТУРИЗЪМ“

Чужд език:
английски език

Профилиращи предмети:
английски език и география и икономика

Балообразуващи предмети:
информационни технологии и география и икономика

Оценки от НВО: 3 БЕЛ 1 математика

 

 


ПРОФИЛ: „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

СПЕЦИАЛНОСТ: „ГРАФИЧЕН  ДИЗАЙН“

Чужд език:
английски език

Профилиращи предмети:
информатика и информационни технологии

Балообразуващи предмети:
информациони технологии и математика

Оценки от НВО: 2 БЕЛ : 2 математика

 

 


Permanent link to this article: https://101su.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%b2-%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/