↑ Return to ПРИЕМ

Print this Page

>За осми клас

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС


ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2022 – 2023 ГОДИНА


УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

   РУО – София-град Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършено
основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 година (съгласно Наредба
№10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в
училищното образование) започват.
За Ваше улеснение Ви обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията:

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ >>>>>>

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2021/2022 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ >>>>>>

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ
В 8. КЛАС

.


ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ
В 8. КЛАС 

 


ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ
В 8. КЛАС 

 


ЗАПИСВАНЕ ЗА ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ
В 8. КЛАС

.


Списък на приетите ученици след IV етап на класиране
за прием в VIII клас

.


 Уважаеми ученици и родители,
ето стъпките, които трябва да спазите за да кандидатствате за прием в 8 клас:   Online-кандидатстване-след-7-клас


ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В
101 СУ “БАЧО КИРО”ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година

ПРОФИЛ: „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

СПЕЦИАЛНОСТ: „ТУРИЗЪМ“

Чужд език:
английски език

Профилиращи предмети:
английски език и география и икономика

Балообразуващи предмети:
информационни технологии и география и икономика

Оценки от НВО: 3 БЕЛ 1 математика

 


ПРОФИЛ: „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“           

СПЕЦИАЛНОСТ: „ТУРИЗЪМ“

Чужд език:
немски език

Профилиращи предмети:
немски език и география и икономика

 

Балообразуващи предмети:
информационни технологии и география и икономика

Оценки от НВО: 3 БЕЛ 1 математика

 

 


ПРОФИЛ: „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

СПЕЦИАЛНОСТ: „ГРАФИЧЕН  ДИЗАЙН“

Чужд език:
английски език

Профилиращи предмети:
информатика и информационни технологии

Балообразуващи предмети:
информациони технологии и математика

Оценки от НВО: 3 БЕЛ : 1 математика

 

 


ГРАФИК

на организиране на дейностите по провеждане на НВО в
VІІ клас и приемането на ученици в VІІІ клас след завършено основно образование  за учебната 2021/2022 г.

 

 


Permanent link to this article: https://101su.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%b2-%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/