↑ Return to ПРИЕМ

Print this Page

Подготвителна група

График на класиранията в детските заведения на територията
на Столична община през календарната 2018 година


НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ
В ОБЩИНСКИТЕ  УЧИЛИЩА 
НА ТЕРИТОРИЯТА
НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


За учебната 2018/2019 година, 101.СУ „Бачо Киро”
обявява прием на една полудневна подготвителна група от 5-6 г.

От учебната 2018/1019 година приемът в подготвителните групи ще става онлайн
през Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/
на адрес 
http://kg.sofia.bg/isodz/ 

Моля, запознайте се с Наредбата, регламентираща приема.

Необходими документи за записване: 
– Заявление – по образец
– Удостоверение за раждане на детето и лични карти на родителите/настойниците за сверяване на данните.
– Допълнителни документи, доказващи декларирани обстоятелства по критериите /представят се заедно със заявлението за записване/

Permanent link to this article: https://101su.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b0/