Print this Page

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111

ПРОСТРАНСТВО ЗА СПОДЕЛЯНЕ И ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА И ВСИЧКИ ВЪЗРАСТНИ, ЗАГРИЖЕНИ ЗА ТЯХ.

24 ЧАСА В ДЕНОНОЩИЕТО, 7 ДНИ В СЕДМИЦАТА –
БЕЗПЛАТНО И АНОНИМНО   ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА.

                               ИМАШ НУЖДА ОТ ПОМОЩ. НЕ СИ САМ! 116 111


ИСКАШ ДА ПОПИТАШ?

Чрез линията децата и възрастните, които са загрижени за тях могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани професионалисти психолози анонимно и безплатно 24 часа на ден във всеки ден от седмицата.

Консултирането се извършва от  служители от Агенция за социално подпомагане (АСП). Линията е най-бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск. Има добре изградена връзка с Националната система 112, отделите “Закрила на детето” в цялата страна, РУ на МВР, РУО към МОН и др.


 

Националната телефонна линия за деца
116 111 се управлява и администрира от Държавната агенция за закрила на детето.

Агенцията е единственият специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България.


 

Permanent link to this article: https://101su.bg/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b0/