↑ Return to ЗА УЧИЛИЩЕТО

Print this Page

>Учители

УЧИТЕЛИ


ЗНАНИЕТО Е СИЛА, ЗНАНИЕТО Е СВОБОДА!

 

       101 СУ “Бачо Киро” е училище, отговарящо на съвременните образователни изисквания и гарантиращо на възпитаниците си качествено образование, успешна социална адаптивност и добра бъдеща реализация.
        В училището работят 96 педагогически специалисти, от които: директор; 3-ма заместник-директори по учебната дейност; 1 педагогически съветник, 2-ма логопеди; 2-ма ресурсни учители; 1 ръководител на направление ИКТ; 46 учители в начален етап – 23 класни ръководители и 23 учители ЦДО; 2-ма  учители в начален етап с чужд език; 48 учители в прогимназиален и гимназиален етап.
        Учителският екип на 101. СУ „Бачо Киро“ се състои от преподаватели с отлични професионални умения, мотивирани да работят за развитието на своите възпитаници. Всички учители са високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство у подрастващите. Прилагането на творческо и критично мислене е основен подход в усъвършенстването на учебно-възпитателния процес и формирането на знания и личностни умения у учениците.
       В паралелките от начален етап учебните часове по английски език и по ФВС се водят от квалифицирани учители по тези учебни дисциплини. Предимство е и фактът, че всяка група в ЦДО се формира от ученици от една паралелка. Сливането на ученици от различни паралелки в една група по ЦДО е по изключение, когато желаещите да посещават ЦДО в паралелката са малко.
        Голяма част от учителите са с богат професионален опит. В последните няколко години нарасна значително броят на постъпилите млади преподаватели в училището. Основните принципи, от които се води колективът на училището, са професионализъм, диалогичност, уважение и взаимопомощ.

Колективът на 101. СУ „Бачо Киро“

 

 

 

Permanent link to this article: https://101su.bg/%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b5%d1%82%d0%be/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/