↑ Return to ЗА УЧИЛИЩЕТО

Print this Page

>Учители

УЧИТЕЛИ


С академичната си подготовка и със своя професионализъм преподавателите на 101. СУ са личности с нестандартно мислене и силна гражданска позиция, която се откроява в организирането и домакинството на международни и на национални научни конференции, засягащи проблемите на съвременното образование.

 

 

 

 

 


Ресурсни учители

  • В училището работят двама ресурсни учители. Те са със специална научна подготовка.

  • Запознати са с философията, политиката, постиженията и новостите в областта на интегрираното обучение на деца и ученици със специално образователни потребности.

  • Познават приложните и технологичните аспекти на обучението им, както и характерните познавателни и личностни особености на деца и ученици с увреждания.

  • Умеят да идентифицират образователните и възпитателните потребности.

  • Работят индивидуално с всеки ученик.

  • Разполагат със собствен кабинет за нуждите на децата.

Permanent link to this article: https://101su.bg/%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b5%d1%82%d0%be/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/