↑ Return to ЗА УЧИЛИЩЕТО

Print this Page

>Учители

УЧИТЕЛИ


С академичната си подготовка и със своя професионализъм преподавателите на 101. СУ са личности с нестандартно мислене и силна гражданска позиция, която се откроява в организирането и домакинството на международни и на национални научни конференции, засягащи проблемите на съвременното образование.

 

 

 

 

ИМЕ
КВАЛИФИКАЦИЯ
СПЕЦИАЛНОСТ
ВИОЛЕТА МИЛКОВА 
Старши учител
Преподавател по Български език и литература
ДАНИЕЛА БЕНЧЕВА 
Старши учител
Преподавател по Български език и литература
ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНИЕВА 
Старши учител
Преподавател по Български език и литература
ЙОЛАНТА БУРЕВА 
Старши учител
Преподавател по Български език и литература и Руски език
РУМЯНА ГРОЗДАНОВА 
Старши учител
Преподавател по Български език и литература и Руски език
СЛАВЕНА СТОЙКОВА 
Старши учител
Преподавател по Български език и литература
СОНЯ ИВАНОВА 
Старши учител
Преподавател по Български език и литература
ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА 
Старши учител
Преподавател по Английски език 1 - 4 клас
ИВЕЛИНА  ВЪРТИКОВА 
Учител
Преподавател по Английски език
МАРИАНА ТОПАЛОВА 
Старши учител
Преподавател по Английски език 1 - 4 клас
НИНА БОРИСОВА
Учител
Преподавател по Английски език
РУМЯНА  ИВАНОВА
Старши учител
Преподавател по Английски език
СТАНИМИР ХРИСТОВ
Старши учител
Преподавател по Немски език
ЕЛИЦА САВОВА
Старши учител
Преподавател по Немски език
БИСТРА ГЕОРГИЕВА
Старши учител
Преподавател по Математика и Информ технологии
ГЕРГАНА СЕРВАНОВА
Старши учител
Преподавател по Математика и Информ. технологии
ЖАСМИНА СОКОЛОВА
Старши учител
Преподавател по Информатика и Информ. технологии
ЛЮСИЕЕНА ИВАНОВА
Старши учител
Преподавател по Математика
РАДКА КЪНЧЕВА
Старши учител
Преподавател по Математика
СВЕТЛАНА КАРАЯНЕВА
Старши учител
Преподавател по Математика
ВАСКА ГЕОРГИЕВА
Старши учител
Преподавател по Физика и химия
СВЕТЛА НИКОЛОВА
Старши учител
Преподавател по Химия
ВЕСЕЛА ИВАНОВА
Старши учител
Преподавател по Биология
ДЕБОРА ДИНКОВА
Учител
Преподавател по Биология
МИЛЕНА МИЛУШЕВА
Старши учител
Преподавател по Биология
НИКОЛА ПЕЛАГИЕВ
Старши учител
Преподавател по Билогия и География
ПЛАМЕНКА ЧИФЛИГАРОВА
Старши учител
Преподавател по История
ТАНЯ ДЕБРЕНЛИЕВА
Старши учител
Преподавател по История и География
ПЕЙЧО ПЕЙЧЕВ
Старши учител
Преподавател по География
РУМЕН ВИТАНОВ
Старши учител
Преподавател Философски цикъл
ЖАНЕТА ДИМИТРОВА
Старши учител
Преподавател по Музика
ПЕТЬО ПЕТКОВ
Старши учител
Преподавател по Изобразително изкуство
ЕВГЕНИ ПОПОВ
Старши учител
Преподавател по Физическо възпитание и спорт
КАТЯ КРЪСТЕВА
Старши учител
Преподавател по Физическо възпитание и спорт
ПЕПИ ХРИСТОВА
Старши учител
Преподавател по Физическо възпитание и спорт
ПЕТЬО ИЛИЕВ
Старши учител
Преподавател по Физическо възпитание и спорт
РОЗА ТРЕНЕВА
Старши учител
Преподавател поФизическо възпитание и спорт
ТАТЯНА ТИНЧЕВА
Старши учител
Преподавател по Физическо възпитание и спорт
НИНА ИГНАТОВА
Старши учител
Преподавател по Икономически дисциплини
ЗДРАВКА КАРАНЕШЕВА
Старши учител
Преподавател по Икономически дисциплини
СИЛВИЯ ГРЕБЕНАКОВА
Старши учител
Преподавател по ДБТ, ДТИ и Информационни технологии
АЛБЕНА СТОИЧКОВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
АНГЕЛИНА ИНКОВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
ВЕСЕЛИНА МИНЧЕВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
АНЕЛИЯ ИВАНЧЕВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
ДАРИНА ТОДОРОВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
ДЕСИСЛАВА СИМЕОНОВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
ЕВЕЛИНА КИРИЛОВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
ЕЛЕНА ЗАЕКОВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
ЕЛИ ГЕЛКОВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
ЛОРИТА ВУТОВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
МАРИНЕЛА ЦОЧЕВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
МАЯ ТОДОРОВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
НИКОЛИНА КАВАЛОВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
РАДОСТИНА ТОДОРОВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
РОСИЦА ИВАНОВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
СОНЯ ГЕНИНСКА
Учител
Учител 1 - 4 клас
СТАНИСЛАВА МИРЧЕВА
Учител
Учител 1 - 4 клас
ТЕОДОРА МЕРАМДЖИЕВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
ГАЛИНА ПЕТКОВА
Учител
Учител 1 - 4 клас
МАЯ СТОЯНОВА
Учител
Учител 1 - 4 клас
ДИЯНА СТОЯНЧЕВА
Учител
Учител ЦДО
АЛИНА УЗУНОВА
Старши учител
Учител ЦДО
СЛАВКА ВЕЛКОВА
Учител
Учител ЦДО
ЗОЯ АНГЕЛОВА
Старши учител
Учител ЦДО
ВАНЯ ПЕШКОВА
Старши учител
Учител ЦДО
НИНА КОЛЕВА
Учител
Учител ЦДО
МАРИАНА ВЕЗИРЕВА
Старши учител
Учител ЦДО
ВИКТОРИЯ ТУЙОВА
Старши учител
Учител ЦДО
ТОТКА КАРАСТОЯНОВА
Старши учител
Учител ЦДО
ЦВЕТЕЛИНА ВЕЛЕВА
Старши учител
Учител ЦДО
ИВАНКА АНТОВА
Учител
Учител ЦДО
МИЛКА НИКОЛОВА
Старши учител
Ресурсен учител
ТЕМЕНУЖКА ЙОРДАНОВА 
Старши учител
Ресурсен учител


Ресурсни учители

 • В училището работят двама ресурсни учители. Те са със специална научна подготовка.

 • Запознати са с философията, политиката, постиженията и новостите в областта на интегрираното обучение на деца и ученици със специално образователни потребности.

 • Познават приложните и технологичните аспекти на обучението им, както и характерните познавателни и личностни особености на деца и ученици с увреждания.

 • Умеят да идентифицират образователните и възпитателните потребности.

 • Работят индивидуално с всеки ученик.

 • Разполагат със собствен кабинет за нуждите на децата.

Permanent link to this article: https://101su.bg/%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b5%d1%82%d0%be/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/