↑ Return to ЗА УЧИЛИЩЕТО

Print this Page

>Училищно настоятелство

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО


СМЕТКА НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

IBAN BG44SOUB91303126053000
BIC SOUBBGSF

Общинска банка, сметка в BGN

Permanent link to this article: https://101su.bg/%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b5%d1%82%d0%be/%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/