↑ Return to ЗА УЧИЛИЩЕТО

Print this Page

>История

ИСТОРИЯ


НАШИЯ ПАТРОН            Киро Петров Занев
 ………… НАШЕТО УЧИЛИЩЕ


ИСТОРИЯТА на 101. Средно училище „Бачо Киро“ започва през  далечната 1938 г. като начално училище.
В края на 30-те години  на 20. век нараства необходи-мостта от ново училище в района на днешния ж.к. „Надежда“ в гр. София  поради увеличаване броя на населението и все по-големия дял на ученици, желаещи
да се образоват.

Освещаване на училището 1938 г.
Учителите от новосъздаденото начално училище са изправени пред предизвикателството, следвайки традициите на миналото, да създадат  ново средище
на знание и духовност. През първата година в него се обучават 190  ученици, но на следващата година броят
им вече надхвърля 400, разпределени в осем паралелки. Учениците се обучават в нова и слънчева  триетажна сграда с прилежащ физкултурен салон към нея.

.

Директори на училището през годините:
  • Първият директор на училището от 1938 г. до 1953 г. е Георги Захариев.

 

 

Той поставя основите на училищния живот и традиции.
По негово време се чества за пръв път патронният празник на 11. май 1946 г.

.

.

.

 

.

.

  • Александър Романов – ръководи училището от 1953 г. до 1962 г. Удостоен с орден „Кирил и Методий“ II степен. През 1956 г. той съставя музиката и текста на училищния марш на 101. СУ „Бачо Киро“, назован „Все напред“.
    В третия републикански преглед на училищата през 1959/1960 г. 101. СУ „Бачо Киро“ става градски първенец.
  • Петър Йончев – директор от 1962 г. до 1987 г.
.
По време на неговото управление училището прераства от начално в основно. През 1979 г. за радост на жителите на ж.к. „Надежда“ е открита  новата четириетажна сграда на училището – с просторни класни стаи, оборудвани кабинети и прилежащи към нея физкултурен салон и стол за хранене. През 1984 г. училището прераства в ЕСПУ и приема три паралелки в девети клас. През 1985 г. училището вече побира  2700 ученици, а преподавателският екип се състои от 128 учители!

 

.

.

  • Райна Бисерова – от 1987 г. до 1992 г. През 1988 г. колективът на училището е удостоен с ордена „Кирил и Методий“ по случай 50-годишнината от основаването на училището. В периода 1986-1992 г. се осъществяват интеграционни връзки с Полския и Чехословашкия културен център, в които има секции за народни танци, източни бойни изкуства и разнообразни кръжоци.
  • Иван Чакъров – от 1992 г. до 2001 г.
.
Удостоен със званието директор на годината през 1999 г. Поставя се началото на професионалната подготовка в горен курс. Създадени са новите специалности „Икономика и мениджмънт“, „Банково дело“ и „Фирмена администрация“. През 1994-1995 г. е открит футболен клуб „Локомотив – 101“.
Учениците спортисти, родени 1984 г., стават републикански шампиони и прославят училището. Започва оборудването на първите компютърни кабинети. На прага на новото хилядолетие поради редица причини като демографския проблем и емиграцията  учениците в училището намаляват до 1662, а учителите са 112.

.

  • Груди Петков – от 2001 г. до 2005 г.
.
.
В резултат на дейността му се разкриват се профилирани паралелки – природоматематически, чуждоезикови и технологични. Обзаведени са нови компютърни зали.

.

.

.

.

.

  • Илияна Митрова – от 2005 г. до 2016 г.

.

През 2013 г. в 101. СУ „Бачо Киро“ е организирана кръгла маса „Нормативност и плурализъм в съвременната образователна среда“, както и Научно-практическа конференция с международно участие „Диалогът между поколенията и обществените структури чрез училищните институции“.
Училището става базово на СУ „Св. Климент Охридски“. Сключва се споразумение за сътрудничество в областта на образованието между посолството на Китайската Народна Република и Българо-китайската стопанска камара с решение да се изучава китайски език в училището. Училището става член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

.

 

 

  • Весела Иванова – директор на училището от 2016 г.
.Модернизира училището, като изгражда интерактивни кабинети. Създава учебно-тренировъчни фирми, които печелят награди на международния панаир на УТФ в гр. Пловдив. Печели проект за изграждане на китайска класна стая по проект „Конфуций“. Въвежда
нов профил „Софтуерни и хардуерни науки” и създава професионална паралелка „Търговски представител“.
Спомага за създаване на естетична обкръжаваща среда след извършен основен ремонт на сградите по оперативна програма на Столична община. Училището участва в редица проекти, с което стимулира любознателност и творчески заложби на учениците.

 

.

                     Архивни кадри от училищния живот:
УЧИЛИЩЕТО ДНЕС:
   По време на своето 85-годишно съществуване училището създава свои традиции, устоява на кризи, полага усилия и постига многобройни успехи в обучението на своите възпитаници. В настоящето екипът на 101. СУ „Бачо Киро” гради новия съвременен облик на училището, като се стреми да запази уникалността на училищната общност.
   От първи до седми клас обучението се провежда по утвърдените от МОН учебни програми с изучаване на английски език и факултативно изучаване на китайски език по желание на учениците. В гимназиалната степен се осъществява профилирано и професионално обучение, където се реализира  петгодишен курс /VІІІ – ХІІ клас/ на обучение в два профила „Икономически развитие” и „Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на английски език или немски език.
   Училището се помещава в две училищни сгради. Първата сграда на начален етап  разполага с 15  класни стаи. Втората сграда разполага с 33 класни стаи.  Обособени са специализирани кабинети по  информационни технологии, китайски език, 2 кабинета  по ресурсно подпомагане, библиотека, 2  реновирани физкултурни  салона, стол за хранене и игрище с изкуствена настилка, три бюфета за бързо хранене, лекарски кабинет и актова зала.
   Четири кабинета са оборудвани с интерактивни мултимедийни тъч-дисплеи или интерактивни дъски.  Всички  класни стаи са оборудвани с мултимедия или с лаптопи. Училището е обезпечено с безжична интернет връзка, достигаща до всички точки на сградите и с кабелен интернет във всяка класна стая.
   Днес училището наброява над 1100 ученици, обучавани от близо 100 преподаватели. Всяка година ново ято наши възпитаници  отлита от училището, за да опознае света, да поеме по нов път, да се изправи срещу предизвикателствата на живота. Но навсякъде те ще носят частица от онзи бачокировски дух, който са възприели в училищния дом!
Мото на училищната общност:
„ЗНАНИЕТО Е СИЛА, ЗНАНИЕТО Е СВОБОДА”
  
       .     .    .

    .  

Permanent link to this article: https://101su.bg/%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b5%d1%82%d0%be/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f/