↑ Return to ЗА УЧИЛИЩЕТО

Print this Page

>История

ИСТОРИЯ


НАШИЯ ПАТРОН            Киро Петров Занев
 ………… НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

Преди 77 години в с. Надежда отваря врати основното училище „Бачо Киро”. Отдавна в миналото са останали имената на неговите създатели и първи ръководители.
Днес висококвалифицирани специалисти предават своите знания и умения, а внуците на някогашните ученици прекрачват прага на 101. СУ за своите първи уроци.

В днешни дни това е едно модерно съвременно училище, със светли стаи, добре обзаведени кабинети по чужди езици, информационни технологии, физика, биология, химия, история, география.

Спортът е школа, възпитаваща устойчивост, последователност, жажда за победа. Училището има великолепна спортна база и модерно оборудване. 101. СУ се гордее със спортните постижения на своите възпитаници, заемащи призови места в редица регионални и национални турнири по футбол, волейбол, хандбал, шахмат.

101. СУ предлага възможности за личностно развитие и в извънкласни дейности, участва в конкурси, състезания, клубове. Тук всеки е свободен да се занимава и твори според своите интереси. Учениците сами издават свой вестник, където усвояват знания и умения, които ще им служат в живота. Работата във вестника ги учи на толерантност, възприемчивост и уважение към труда на другия. Учениците се състезават помежду си, доказват своите знания за света и човека.

С академичната си подготовка и със своя професионализъм преподавателите на 101. СУ са личности с нестандартно мислене и силна гражданска позиция, която се откроява в организирането и домакинството на международни и на национални научни конференции, засягащи проблемите на съвременното образование.

Възможност обучението да излезе извън класната стая, да се усъвършенства чрез нови методи, да се визуализира и обогати работата ни по редица проекти от национален и международен характер. Съвременният свят няма граници. Децата от различни страни си подават ръце за среща и единство в името на своето бъдеще. Чрез проекти възпитаниците на 101. СУ пътуват до Китай и Испания, до Румъния и Словакия, достигат до един различен свят, търсят и намират общия език на младостта. Докоснали се до този нов свят, те гледат с обогатено съзнание и на своята родина, откриват нови черти на родното пространство.

Всяка година ново ято отлита от училището, за да срещне света, да поеме по нов път, да се изправи срещу предизвикателствата на живота. Но навсякъде те ще носят частица от онзи бачокировски дух, който са възприели в училищния дом.

Permanent link to this article: https://101su.bg/%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b5%d1%82%d0%be/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f/