↑ Return to ЗА УЧИЛИЩЕТО

Print this Page

>Бюджет

БЮДЖЕТ


ОТЧЕТЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021
ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2021
ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2021
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА БЮДЖЕТ 2021
БЮДЖЕТ 2021

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 Г.
ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2020 г.
ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2020 г.
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ БЮДЖЕТ 2020 г.
БЮДЖЕТ 2020 г.

ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019 г.
ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г.
ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2019 г.
ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2019 г.
ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА КЪМ БЮДЖЕТ 2019 г.
БЮДЖЕТ 2019 г.

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 г.
ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 г.

БЮДЖЕТ  20018 г.  и  ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ МАРТ

БЮДЖЕТ ДЕКЕМВРИ 20017

БЮДЖЕТ СЕПТЕМВРИ 20017

БЮДЖЕТ ЮНИ 20017

ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2017 г. .БЮДЖЕТ ЗА 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

Permanent link to this article: https://101su.bg/%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b5%d1%82%d0%be/%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82/