↑ Return to ЗА УЧИЛИЩЕТО

Print this Page

>Бюджет

БЮДЖЕТ


ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ МАРТ  2024
БЮДЖЕТ 2024

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2023
ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2023
ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2023
ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2023
БЮДЖЕТ 2023

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022
ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022
ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2022
ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ  МАРТ 2022
БЮДЖЕТ 2022

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021
ОТЧЕТЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021
ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2021
ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2021
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА БЮДЖЕТ 2021
БЮДЖЕТ 2021

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 Г.
ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2020 г.
ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2020 г.
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ БЮДЖЕТ 2020 г.
БЮДЖЕТ 2020 г.

ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019 г.
ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г.
ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2019 г.
ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2019 г.
ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА КЪМ БЮДЖЕТ 2019 г.
БЮДЖЕТ 2019 г.

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 г.
ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 г.

БЮДЖЕТ  20018 г.  и  ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ МАРТ

БЮДЖЕТ ДЕКЕМВРИ 20017

БЮДЖЕТ СЕПТЕМВРИ 20017

БЮДЖЕТ ЮНИ 20017

ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2017 г. .БЮДЖЕТ ЗА 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

Permanent link to this article: https://101su.bg/%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b5%d1%82%d0%be/%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82/