Print this Page

ЗА УЧИЛИЩЕТО

ЗА УЧИЛИЩЕТО


101. СОУ “Бачо Киро” е общообразователно училище в гр. София. То е базово училище на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Обучението обхваща всички образователни степени, включително и подготвителни групи.
Запазвайки облика и традициите на училището, градени повече от 75 години, то да се обособи в преусппяващо и желано място за изграждане на таланти, стремящи се към изучаване на чужди езици и култури.Да осигурим високо равнище на общообразователна и профилирана подготовка на учениците, конкурентна способност за прием след VІІ-ми и XII-ти клас.
Да разширим периметъра на обучение с извънкласни форми и дейности. Да осигурим целодневно обучение.
Да подобрим резултатите от обучение по всички учебни дисциплини. Да развиваме общата
култура на учениците. Да използваме европейските образователни практики и информационно-комуникативните технологии.
Да развием социалните умения на учениците и работата им в екип.
Да създадем желание за творчество и стремеж за самоусъвършенстване, чрез целенасочен образователен процес и разнообразни извънкласни дейности.

Permanent link to this article: https://101su.bg/%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b5%d1%82%d0%be/