«

»

Print this Post

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 18.09.2019 г. ще се състои родителска среща както следва:

За учениците от НАЧАЛЕН ЕТАП от 18:00 часа в сградата на начален етап.

За учениците от 5 – 12 клас от 18:30 часа в административната сграда.

Permanent link to this article: http://101su.bg/2019/09/09/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-7/