«

»

Print this Post

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ
В ПЪРВИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 До 19.05.2017 г. се подават:

1. Заявление по образец за участие в приема за първи клас.
2. Заявление по образец за целодневнаорганизация на учебния процес.
3. Копие от акт за раждане.
4. Документи по общи, социални и допълнителни критерии.
5. Декларация-образец за верността на задължителните документи.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ
В ПЪРВИ КЛАС  ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

15.03.2017 г
 Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици в 101 СУ.
 
 от 18.04.2017 г.    до 19.05.2017 г. вкл.
 Подаване на заявления от родителите за участие в I-во класиране.
 
  02.06.2017 г.   17:00 ч.
 Обявяване на списъците от I-во класиране.
 
 от 05.06.2017 г.    07.06.2017 г. вкл.
 Записване на учениците от I-во класиране.
 
 08.06.2017 г.    17:00 ч.
 Обявяване на свободните места за II-ро класиране.
 
 от 09.06.2017 г.   до 12.06.2017 г. вкл.
 Попълване на сводните места от II-ро класиране.
 
 13.06.2017 г. 17:00 ч.
 Обявяване на списъците от II-ро класиране.
 
 от 14.06.2017 г.    до 15.06.2017 г. вкл.
 Записване на учениците от II-ро класиране.
 
 16.06.2017 г.    17:00 ч.
 Обявяване на свободните места за III-то класиране.
 
 от 19.06.2017 г.    до 14.09.2017 г.
 Попълване на свободните места.

 

 

Permanent link to this article: http://101su.bg/2017/03/21/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8/