↑ Return to ПРИЕМ

Print this Page

>За първи клас

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС
(изтеглете и попълнете заявлението)


.

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

.


ОБХВАТ НА РАЙОНА НА 101 СУ “Бачо Киро” >>>


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ
В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. 


 Работно време на комисията по прием на ученици в първи клас
от 8:00 часа  до 17:00 часа


ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

1. Оригинално удостоверение за промени на постоянен или настоящ адрес на детето. Родителят избира вида на  адреса, като прецени, кой адрес ще класира детето в по-благоприятна група.

БЛАНКА на удостоверение за промени на настоящ адрес >>>>

     БЛАНКА на удостоверение за промени на постоянен адрес >>>>

2. Копие от удостоверение за раждане на детето.

3. Копие от решение на ТЕЛК на детето /ако е налично/

4. За деца с починали родител/и – копие от акт за смърт.

5. За семействата с три и повече деца – копие от удостоверение за раждане на всички деца и оригинал на удостоверение за адрес на децата.

6. За дете, настанено в приемно семейство или осиновено – копие от съдебното решение.

7. За други деца, учещи в училището и деца, посещавали подготвителен клас в същото училище,  информация се взима  по електронен път от самото училище.

8. Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето.

.

.


  .
За новата 2019/2020 учебна година 101. СУ “Бачо Киро”  ще приема

ученици в първи клас и предлага:

 • Целодневно обучение, включващо занимания за самоподготовка и игротека

 • обучение в модерни мултимедийни кабинети

 • Чуждо езиково обучение по английски език;

 •  Компютърно обучение и интерактивни уроци

 • Обучение по Предприемачество

 • Богата училищна библиотека;

 • Разнообразни занимания в извънкласни форми;

 • Клуб: ”Модерни танци”;

 • Клуб „Таекуондо”;

 • Клуб „Волейбол”;

 • Клуб „ Футбол”

 • Медицинско обслужване;

 • Участие в програма „Училищен плод”

 • Участие в програма ”Безплатни закуски”

 • Участие в програмата “Училищно мляко”

Permanent link to this article: http://101su.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/