↑ Return to ЗА УЧИЛИЩЕТО

Print this Page

>Учители

УЧИТЕЛИ


С академичната си подготовка и със своя професионализъм преподавателите на 101. СУ са личности с нестандартно мислене и силна гражданска позиция, която се откроява в организирането и домакинството на международни и на национални научни конференции, засягащи проблемите на съвременното образование.

 

ИМЕ
КВАЛИФИКАЦИЯ
СПЕЦИАЛНОСТ
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА МИЛКОВА 
Старши учител
Преподавател по Български език и литература
ДАНИЕЛА ВЕНКОВА БЕНЧЕВА 
Старши учител
Преподавател по Български език и литература
ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНИЕВА 
Старши учител
Преподавател по Български език и литература
ЙОЛАНТА СТОИМЕНОВА БУРЕВА 
Старши учител
Преподавател по Български език и литература и Руски език
РУМЯНА ИВАНОВА ГРОЗДАНОВА 
Старши учител
Преподавател по Български език и литература и Руски език
СЛАВЕНА СТОЙКОВА 
Старши учител
Преподавател по Български език и литература
СОНЯ РОМИЛОВА ИВАНОВА 
Старши учител
Преподавател по Български език и литература
ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА 
Старши учител
Преподавател по Английски език 1 - 4 клас
ИВЕЛИНА  ВЪРТИКОВА 
Младши учител
Преподавател по Английски език
МАРИАНА ВАСИЛЕВА ТОПАЛОВА 
Старши учител
Преподавател по Английски език 1 - 4 клас
НИНА БОРИСОВА
Младши учител
Преподавател по Английски език
РУМЯНА  ИВАНОВА
Старши учител
Преподавател по Английски език
СТЕФАН МАСЛИНКОВ
Старши учител
Преподавател по Английски език
ЕЛИЦА САВОВА
Старши учител
Преподавател по Немски език
БИСТРА НЕДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
Старши учител
Преподавател по Математика и Информ технологии
ГЕРГАНА ПЕТРОВА СЕРВАНОВА
Старши учител
Преподавател по Математика и Информ. технологии
ЖАСМИНА СПАСОВА СОКОЛОВА
Старши учител
Преподавател по Информатика и Информ. технологии
ЛЮСИЕЕНА РАФАИЛОВА ИВАНОВА
Старши учител
Преподавател по Математика
РАДКА КЪНЧЕВА
Старши учител
Преподавател по Математика
СВЕТЛАНА КАРАЯНЕВА
Старши учител
Преподавател по Математика
КАРОЛИНА МИХАЙЛОВА ЯНАКИЕВА
Старши учител
Преподавател по Физика
СВЕТЛА НИКОЛОВА
Старши учител
Преподавател по Химия
ВЕСЕЛА ИВАНОВА
Старши учител
Преподавател по Биология
ДЕБОРА ДИНКОВА
Старши учител
Преподавател по Биология
МИЛЕНА МИЛУШЕВА
Старши учител
Преподавател по Биология
ИВА ТОНЕВА
Старши учител
Преподавател по История
ПЛАМЕНКА ЧИФЛИГАРОВА
Старши учител
Преподавател по История
ТАНЯ ДЕБРЕНЛИЕВА
Старши учител
Преподавател по История и География
ПЕЙЧО ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ
Старши учител
Преподавател по География
РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ ВИТАНОВ
Старши учител
Преподавател Философски цикъл
ЖАНЕТА ТАНЕВА ДИМИТРОВА
Старши учител
Преподавател по Музика
ПЕТЬО ТОДОРОВ ПЕТКОВ
Старши учител
Преподавател по Изобразително изкуство
ЕВГЕНИ ГАНЧОВ ПОПОВ
Старши учител
Преподавател по Физическо възпитание и спорт
КАТЯ ИВАНОВА КРЪСТЕВА
Старши учител
Преподавател по Физическо възпитание и спорт
ПЕПИ БОНЕВА ХРИСТОВА
Старши учител
Преподавател по Физическо възпитание и спорт
ПЕТЬО ГОСПОДИНОВ ИЛИЕВ
Старши учител
Преподавател по Физическо възпитание и спорт
РОЗА СИМЕОНОВА ТРЕНЕВА
Старши учител
Преподавател поФизическо възпитание и спорт
ТАТЯНА ЕМИЛОВА ТИНЧЕВА
Старши учител
Преподавател по Физическо възпитание и спорт
НИНА ИГНАТОВА
Старши учител
Преподавател по Икономически дисциплини
ЗДРАВКА КАРАНЕШЕВА
Старши учител
Преподавател по Икономически дисциплини
СИЛВИЯ  ГРЕБЕНАКОВА
Старши учител
Преподавател по ДБТ, ДТИ  и Информационни технологии
АЛБЕНА СТОИЧКОВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
АНГЕЛИНА ИНКОВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
ВЕСЕЛИНА МИНЧЕВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
ДАНИЕЛА КИТАНСКА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
ДАРИНА ТОДОРОВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
ДЕСИСЛАВА СИМЕОНОВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
ЕВЕЛИНА КИРИЛОВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
ЕЛЕНА ЗАЕКОВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
ЕЛИ ГЕЛКОВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
ЛОРИТА ВУТОВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
МАРИНЕЛА ЦОЧЕВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
МАЯ ТОДОРОВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
НИКОЛИНА КАВАЛОВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
РАДОСТИНА ТОДОРОВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
РОСИЦА ИВАНОВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
СОНЯ ГЕНИНСКА
Младши учител
Учител 1 - 4 клас
СТАНИСЛАВА МИРЧЕВА
Младши учител
Учител 1 - 4 клас
ТЕОДОРА МЕРАМДЖИЕВА
Старши учител
Учител 1 - 4 клас
БОГДАН ЗДРАВКОВ
Младши учител
Възпитател
БОЖИДАР ТОКМАКОВ
Младши учител
Възпитател
ВАНЯ КАРАСТОЯНОВА
Младши учител
Възпитател
ГАЛИНА ЛОЗАНОВА
Старши учител
Възпитател
КИРИЛ НИКОЛОВ
Младши учител
Възпитател
КРЕМКА ЦВЕТКОВА
Старши учител
Възпитател
МАЛИНКА ТОМОВА
Старши учител
Възпитател
МИЛКА НИКОЛОВА
Старши учител
Възпитател
НИНА КОЛЕВА
Старши учител
Възпитател
РАДКА ПЕТРОВА
Старши учител
Възпитател
СВЕТЛАНА МАЛЧЕВА
Старши учител
Възпитател
ТОТКА КАРАСТОЯНОВА
Старши учител
Възпитател
ЦВЕТЕЛИНА ВЕЛЕВА
Старши учител
Възпитател
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
Старши учител
ВЪНШЕН ЛЕКТОР
Преподавател по Информатика и информационни технологии


Ресурсни учители

  • В училището работят двама ресурсни учители. Те са със специална научна подготовка.

  • Запознати са с философията, политиката, постиженията и новостите в областта на интегрираното обучение на деца и ученици със специално образователни потребности.

  • Познават приложните и технологичните аспекти на обучението им, както и характерните познавателни и личностни особености на деца и ученици с увреждания.

  • Умеят да идентифицират образователните и възпитателните потребности.

  • Работят индивидуално с всеки ученик.

  • Разполагат със собствен кабинет за нуждите на децата.

Permanent link to this article: http://101su.bg/%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b5%d1%82%d0%be/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/